KeriCoreAcademy
This War of Mine

OBSAH

This War of Mine

„This War of Mine“ je videohra, která radikálně mění tradiční pohled na válečné hry. 

Vývojářské studio 11 bit studios představuje válku z perspektivy civilistů, nikoli vojáků, což odráží realitu mnoha konfliktů, kde obyčejní lidé čelí denním výzvám o přežití v obléhaném městě. 

Hra byla inspirována skutečnými událostmi, jako je obléhání Sarajeva, a nabízí hráčům hluboký emocionální zážitek, který nutí k zamyšlení nad náklady války na lidské životy. 

Hráči se musí potýkat s rozhodnutími, které mají přímý dopad na životy postav ve hře, což odklání pozornost od tradičního bojového zaměření na strategické a morální dilema spojené s přežíváním v extrémních podmínkách. 

Tímto způsobem „This War of Mine“ poskytuje unikátní pohled na válku, který není v herním průmyslu častý.

Datum vydání

Hra „This War of Mine“ od polského vývojářského studia 11 bit studios byla vydána 14. listopadu 2014 a přinesla s sebou zcela nový pohled na válečné konflikty ve videohrách. 

Na rozdíl od tradičních válečných her, které se zaměřují na vojenské operace a boj, se „This War of Mine“ soustředí na civilní obyvatele, kteří se snaží přežít v obléhaném městě.

Release „This War of Mine“ byl pozitivně přijat kritiky i hráči, kteří ocenili jeho hloubku, inovativní přístup k válečné tematice a schopnost vyvolat silné emoční reakce. 

Hra také získala několik ocenění a byla nominována na mnohé další, včetně ocenění za vynikající příběh a inovace ve hře.

Vydání „This War of Mine“ představoval významný milník ve vývoji videoher jako média schopného zpracovávat vážná a komplexní témata s hlubokým sociálním dopadem.

Příběh hry

„This War of Mine“ poskytuje intenzivní zážitek z obléhaného města, kde hráči neřídí vojáky, ale skupinu civilistů snažících se přežít ve válkou zničeném prostředí. 

Každý den přináší nové výzvy: od hledání jídla a léků až po udržení morálky a zdraví skupiny. 

Hra je inspirována skutečnými konflikty, zejména obléháním Sarajeva, a klade důraz na morální dilemata a těžká rozhodnutí, která musejí přeživší učinit, aby udrželi svou lidskost, nebo naopak přežili za každou cenu.

Hlavní herní mechaniky

Hra kombinuje prvky strategie a survival žánru s výrazným důrazem na správu zdrojů a rozhodování.

Každý přeživší má unikátní schopnosti a osobní příběh, které ovlivňují průběh hry.

Hráči musí spravovat různé aspekty života skupiny, jako je hlad, zdraví, únavu a psychický stav, což vyžaduje neustálé rozhodování o tom, kdo co udělá, co a kdy se jí, a jak se využijí omezené zdroje.

Herní cyklus mezi dnem a nocí

Den: Během dne jsou ulice obléhaného města nebezpečné kvůli ostřelování a hráči musí udržovat přeživší v bezpečí v jejich úkrytu. Toto období je věnováno správě úkrytu, opravám, vylepšování a interakci mezi postavami. Hráči mohou také vyrábět nástroje a předměty, které pomohou v dalších fázích hry.

Noc: V noci se hráči mohou rozhodnout, koho ze skupiny vyšlou na průzkum do různých částí města pro získání zásob. Noční výpravy jsou klíčové pro získání zdrojů, ale jsou také plné nebezpečí, včetně setkání s dalšími přeživšími, kteří mohou být přátelští nebo nepřátelští. Rozhodnutí, zda vykrást zásoby od jiných, pomoci nebo ignorovat ostatní přeživší, mají dlouhodobé následky a ovlivňují konečné výsledky pro jednotlivé postavy.

Herní cyklus mezi dnem a nocí přináší strategickou hloubku a nutí hráče neustále vážit rizika a příležitosti. Každé rozhodnutí má svůj význam a může vést k různým konečným výsledkům, což dělá z každého hraní unikátní zážitek.

Zajímavosti a inspirace

„This War of Mine“ byla silně inspirována skutečnými událostmi, zejména obležením Sarajeva během bosenské války v letech 1992–1996, což bylo jedno z nejdelších obležení jednoho města v moderní historii. 

Hra se také odkazuje na jiné konflikty, jako je obléhání Varšavy, bitva o Mogadišo, a nedávné konflikty v Sýrii a Gaze. 

Tento širší záběr umožňuje hře oslovit globální publikum s různými historickými zkušenostmi a kontexty, přičemž zdůrazňuje univerzální dopady války na civilní obyvatelstvo.

Vývoj hry a výzvy

Vývoj „This War of Mine“ představoval pro tým 11 bit studios řadu unikátních výzev. 

První a nejdůležitější bylo zprostředkovat realistickou zkušenost civilního života ve válečné zóně bez zjednodušování nebo glorifikace násilí. 

Tým strávil mnoho hodin výzkumem, studiem osobních svědectví a historických dokumentů, aby dosáhl autentičnosti ve vykreslení zkušeností postav. 

Cílem bylo, aby hráči pocítili vážnost rozhodnutí, která museli civilisté v konfliktních oblastech dělat každý den.

Další výzvou bylo technické zpracování hry. Vytvoření graficky a atmosfericky působivého prostředí, které by zároveň nebylo příliš náročné na systémové zdroje, vyžadovalo inovativní řešení designu a optimalizace. 

Engine musel být dostatečně robustní, aby umožnil složité interakce a simultánní události bez ztráty výkonu.

Tým také čelil výzvě, jak správně vyvážit hru z hlediska obtížnosti a emočního dopadu. 

Bylo klíčové, aby hra byla dostatečně náročná, aby odrazovala realitu situace, ale zároveň nepůsobila frustrující nebo příliš depresivně. 

To vyžadovalo pečlivé testování a iterace na základě zpětné vazby od hráčů během testovacích fází vývoje.

Vývojářské Studio - 11 bit studios

Historie a profil

11 bit studios je polské herní studio založené v roce 2009 v Varšavě.

Studio se specializuje na vývoj videoher s inovativními tématy a silnými narativními prvky, které se často zabývají etickými a společenskými dilematy.

Studio získalo mezinárodní uznání svým přístupem k tvorbě her, které se snaží hráče nejen bavit, ale i přimět k zamyšlení nad vážnými tématy.

„This War of Mine“, jedno z jejich nejúspěšnějších děl, je příkladem této filozofie a bylo oceněno pro své originální zpracování tématu války z perspektivy civilistů.

Klíčové osobnosti

 • Michał Drozdowski – Jako režisér hry „This War of Mine“ měl Michał klíčovou roli v definování kreativního směru a vedení týmu k dosažení jejich vizionářských cílů. Jeho schopnost přetvořit inspiraci z reálných válečných konfliktů do poutavé a emocionálně náročné hry byla zásadní pro úspěch titulu.

 • Rafał Włosek – Jako hlavní designer hry Rafał hrál zásadní roli ve vývoji herních mechanik a interakce, které podporují silný příběhový rámec „This War of Mine“. Jeho práce na designu umožnila hráčům prožívat hluboké morální dilemata a rozhodování, které jsou klíčové pro zážitek hry.

Další poznámky

11 bit studios nejenže vytvořilo několik úspěšných titulů, ale také se aktivně snaží podporovat komunitu herních vývojářů a sdílet své znalosti a zkušenosti. 

Studio pravidelně účinkuje na konferencích a v herním průmyslu je známé svým otevřeným přístupem k inovacím a experimentování. 

Tímto způsobem neustále posouvá hranice toho, co může herní médium znamenat a jak může ovlivnit své publikum.

Herní engine a platformy

„This War of Mine“ je postavena na vlastním herním enginu vyvinutém 11 bit studios. 

Tento engine byl speciálně upraven a optimalizován tak, aby zvládl náročné simulace a interaktivní prvky, které hra vyžaduje, včetně komplexního systému rozhodování a simulace života postav. 

Engine umožňuje detailní zobrazení prostředí a postav, což přispívá k působivé atmosféře hry a její vizuální stránce, která výrazně podporuje emoční dopad příběhu.

Hra „This War of Mine“ je dostupná na širokém spektru platform, což umožňuje hráčům z různých technologických prostředí zažít její unikátní příběh. K dispozici je na:

 • PC: Microsoft Windows, OS X, Linux
 • Mobilní zařízení: Android, iOS
 • Konzole: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
 • Novější generace konzolí: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Tato široká dostupnost zaručuje, že hra může oslovit rozmanité publikum bez ohledu na preferovanou platformu.

 Každá verze hry je přizpůsobena specifikacím dané platformy, aby poskytla optimální herní zážitek, což zahrnuje i využití unikátních funkcí konzolí a dotykových obrazovek mobilních zařízení.

Programovací jazyk

Hra „This War of Mine“ je vyvinuta v herním enginu, který byl přizpůsoben a vytvořen speciálně pro její potřeby. 

Přesný programovací jazyk použitý pro vývoj této hry není běžně zveřejněn, ale je běžné, že hry vyvíjené vlastními enginy používají populární programovací jazyky jako C++ nebo C# pro hlavní vývoj.

C++ je oblíbený pro systémově náročné aplikace a hry díky jeho schopnosti manipulovat s nízkoúrovňovými operačními systémovými zdroji a hardwarovými možnostmi, zatímco C# je často vybírán pro jeho jednoduchost a efektivitu, zejména ve spojení s enginy jako je Unity.

Pro „This War of Mine“, vzhledem k tomu, že byl použit vlastní engine, je pravděpodobné, že vývojáři použili C++ pro jeho výkonnostní výhody a flexibilitu v náročném prostředí real-time strategie a simulace, které hra vyžaduje. 

Nicméně, pokud byla hra adaptována nebo později portována na další platformy, mohly být použity i další jazyky a technologie.

Dopady a přijetí

„This War of Mine“ mělo značný dopad na hráče a herní kritiku díky svému unikátnímu zaměření na civilní zkušenosti ve válečném konfliktu, což je perspektiva, která je v herním průmyslu vzácná. 

Hra byla chválena za svůj realistický a emocionálně náročný přístup k vykreslení dopadů války na běžné obyvatele. 

Kritici a hráči oceňovali, jak hra kombinuje těžké morální dilemata s náročnou survival strategií, což hráčům umožňuje prožít složitost rozhodnutí, která musejí lidé v konfliktních zónách činit. 

Tento způsob prezentace válečného konfliktu přispěl k širší diskusi o etice ve videohrách a o tom, jak mohou hry ovlivňovat vnímání vážných sociálních témat.

Zařazení do učebních osnov v Polsku

V roce 2020 polská vláda oznámila, že This War of Mine bude zařazeno do doporučeného seznamu četby pro středoškolské vzdělávání. 

Toto rozhodnutí představuje průlom v uznání videoher jako významného vzdělávacího nástroje, který může efektivně informovat studenty o historických událostech a současných globálních otázkách. 

Hra je používána k ilustraci dopadů války na civilisty a k podpoře diskuse o mezinárodním právu, lidských právech a osobní etice.

Prodeje hry a DLC

This War of Mine zaznamenalo významné komerční úspěchy, což odzrcadluje jeho široký přijetí. 

Hra se prodávala velmi dobře hned od uvedení na trh a během prvních dvou dnů po uvedení si vydělala náklady na svůj vývoj. 

Do roku 2024 se prodalo více než 9 milionů kopií napříč různými platformami.

Kromě původní hry bylo vydáno několik DLC (downloadable content), které rozšířily původní zážitek. 

Mezi tato DLC patří „The Little Ones“, které přidává do hry dětské postavy a nové výzvy spojené s péčí o ně, a „Stories“ série, která přináší nové příběhové kampaně s dalšími postavami a scénáři. 

Tato DLC nejenže prodloužila životnost hry, ale také poskytla hráčům nové perspektivy a herní zážitky.

Celkově This War of Mine demonstruje, jak mohou hry překračovat hranice zábavy a stát se významným médium pro vyprávění příběhů a vzdelávání, což mění vnímání toho, co videohry mohou a měly by dělat.

Akademie herního vývoje

Keri Core Academy nabízí řadu kurzů zaměřených na herní vývoj, které jsou ideální pro ty, kteří se chtějí ponořit do světa vývoje her nebo prohloubit své stávající znalosti. 

Dva z klíčových kurzů nabízených akademií zahrnují:

 • Unity kurz: Tento kurz pokrývá vše od základů instalace software až po pokročilé techniky programování a designu her ve známém herním enginu Unity. Kurz je strukturován tak, aby poskytoval studentům praktické znalosti prostřednictvím step-by-step průvodců, které jsou aplikovatelné na skutečné herní projekty.

 • Blender kurz: Zaměřený na 3D modelování a animaci, tento kurz učí studenty, jak vytvářet herní assety od základů po složité 3D modely a scény, které lze použít ve hrách. Blender je neocenitelný nástroj pro vizuální aspekty herního designu a je široce užíván v průmyslu.

  ODKAZ NA WEB AKADEMIE HERNÍHO VÝVOJE

Aplikace znalostí z Akademie na vývoj her

Znalosti získané v Keri Core Academy lze efektivně uplatnit při vývoji her podobných „This War of Mine“ nebo jakékoliv jiné hry, která vyžaduje hluboké porozumění technickým a kreativním aspektům herního designu:

 • Programovací dovednosti z kurzu Unity: Studenti se naučí, jak využívat Unity pro vytváření složitých herních mechanik, což je klíčové pro simulaci realistických a poutavých herních prostředí a interakcí, jako jsou ty v „This War of Mine“.

 • Grafické dovednosti z kurzu Blender: Znalosti z kurzu Blender umožňují studentům vytvářet vizuálně působivé a detailní 3D modely a prostředí, což je zásadní pro vytvoření atmosféry a vizuálního narativu hry.

 • Kreativní a kritické myšlení: Kurzy v Keri Core Academy také podporují rozvoj kritického myšlení a kreativity, což jsou nezbytné dovednosti pro řešení problémů a inovativní design hry, což je nezbytné pro vytváření originálních her, které rezonují s moderními hráči a zároveň přinášejí nové perspektivy na stávající žánry.

Celkově Keri Core Academy nabízí komplexní vzdělávací zážitek, který může studentům poskytnout technické a kreativní nástroje potřebné k vstupu do herního průmyslu a případně k vytvoření hry s významným sociálním dopadem, podobně jako „This War of Mine“.

14 denní garance