KeriCoreAcademy

Jak vytvořit FPS hru v Unity: Kompletní průvodce

Jak vytvořit FPS hru

OBSAH

Jak vytvořit FPS hru v Unity: Kompletní průvodce

Co jsou FPS hry? Jak vytvořit FPS hru?

FPS (First Person Shooter) hry jsou videohry, které hráče umísťují do perspektivy první osoby, obvykle se zaměřením na střelbu a boj. 

V tomto stylu hry vidíte prostředí hry skrze oči protagonisty, což přispívá k intenzivnějšímu a realističtějšímu zážitku. 

Mezi ikonické příklady FPS patří série jako Doom, Call of Duty a Half-Life.

Proč je důležité znát Unity a C#?

Unity je jedním z nejpopulárnějších herních enginů používaných pro vývoj FPS her.

Nabízí bohaté grafické možnosti, podporu fyziky a nástroje pro vytváření komplexních interaktivních herních scénářů.

Unity používá jazyk C# pro skriptování, což dává vývojářům mocný nástroj pro programování herní logiky, AI chování, a interakce ve hře.

Znalost Unity a C# je tedy klíčová pro každého, kdo chce vytvářet technicky a vizuálně působivé FPS hry.

Tento úvod nastaví základ pro další sekce, které vás provedou krok za krokem procesem vytváření vaší vlastní FPS hry pomocí Unity, od základního nastavení až po pokročilé funkce jako je AI nepřátel a mobilní ovládání.

Pokud se chceš dozvědět o Unity více ODKAZ NA ČLÁNEK ZDE

Pokud se chceš dozvědět o programovacím jazyku C# více ODKAZ NA ČLÁNEK ZDE

Základy herního prostředí: Instalace Unity a nezbytných nástrojů

Při vývoji FPS hry v Unity je prvním krokem správná instalace herního enginu a všech potřebných nástrojů. Zde je detailní průvodce, který vám pomůže začít.

Krok 1: Stažení a instalace Unity Hub

Unity Hub je centrální aplikace od Unity Technologies, která slouží jako správce verzí Unity a projektů. 

S její pomocí můžete snadno spravovat různé verze Unity editoru a přepínat mezi různými projekty. 

Postupujte podle následujících kroků pro stažení a instalaci:

 1. Navštivte oficiální stránky Unity:

 2. Stáhněte Unity Hub:

  • Na stránce s Unity Hub klikněte na tlačítko pro stažení, které odpovídá vašemu operačnímu systému (Windows/Mac). Soubor by měl automaticky stáhnout do vaší standardní složky pro stažené soubory.
 3. Instalace Unity Hub:

  • Po stažení otevřete stažený soubor a postupujte podle instrukcí na obrazovce pro instalaci. Tento proces obvykle zahrnuje souhlas s licenčními podmínkami a výběr cesty instalace.
 4. Otevření Unity Hub:

  • Po dokončení instalace spusťte Unity Hub z nabídky Start (Windows) nebo ze složky Aplikace (Mac). Po prvním spuštění můžete být vyzváni k přihlášení pomocí vašeho Unity ID. Pokud Unity ID ještě nemáte, můžete si ho zdarma vytvořit na webu Unity.
Krok 2: Instalace Unity Editoru
 • V Unity Hub, přejděte na kartu „Installs“ a klikněte na „Add“.
 • Vyberte nejnovější stabilní verzi Unity pro instalaci. Pro vývoj FPS her je vhodné vybrat verzi, která je široce podporována a stabilní.
 • Při instalaci si vyberte moduly, které budete potřebovat. Pro vývoj na Windows je nezbytné zahrnout Windows Build Support. Pro vývoj na jiných platformách si zvolte příslušné moduly.
Krok 3: Instalace Visual Studio
 • Unity spolupracuje s Microsoft Visual Studio pro skriptování v C#. Během instalace Unity můžete zvolit možnost instalace Visual Studio, pokud ji ještě nemáte.
 • Po instalaci se ujistěte, že ve Visual Studio máte nainstalovány potřebné komponenty pro vývoj v Unity, například „Game development with Unity“ a „.NET desktop development“.
Krok 4: Nastavení nového Unity projektu
 • V Unity Hub přejděte na kartu „Projects“.
 • Klikněte na „New“ a vyberte verzi Unity, kterou chcete použít pro nový projekt.
 • Vyplňte název projektu a vyberte umístění pro uložení projektu. Pro FPS hry můžete jako šablonu zvolit „3D“.
 • Klikněte na „Create“ a počkejte, než se projekt inicializuje.
Krok 5: Instalace základních assetů z Unity Asset Store
 • Unity Asset Store nabízí různé assety, které můžete použít ve vaší hře, včetně modelů, textur, animací a dokonce i hotových skriptů.
 • Otevřete Unity Editor, vyberte „Window“ > „Asset Store“ a vyhledejte assety, které by vám mohly být užitečné.
 • Stáhněte si a importujte vybrané assety do vašeho projektu.

S těmito nástroji a assety jste nyní připraveni začít s vývojem vaší FPS hry v Unity. 

V dalších sekcích se podíváme na implementaci pohybu hráče, rozhlížení, a další klíčové herní funkce.

Pohyb hráče

V FPS hrách je pohyb hráče jedním z nejdůležitějších prvků pro dosažení poutavého herního zážitku. 

V této sekci se podíváme na to, jak implementovat základní pohyb hráče, včetně chůze, běhu, sprintu a dřepu, v herním enginu Unity.

Implementace základního pohybu

Základní pohyb v Unity se obvykle programuje pomocí skriptů v C#. Pro zajištění pohybu hráče využijeme input systém Unity pro zachycení vstupů z klávesnice a transform komponentu pro pohyb objektu ve scéně.

 1. Vytvoření hráčova charakteru:

  • Nejprve je potřeba mít v Unity projektu objekt, který bude reprezentovat hráče. Tento objekt by měl mít komponentu CharacterController nebo Rigidbody, které umožňují snadnější manipulaci s fyzikálními vlastnostmi objektu.
 2. Skript pro pohyb:

  • Vytvořte nový C# skript nazvaný PlayerMovement a přiřaďte ho k objektu hráče.
  • Otevřete skript a přidejte následující kód:
using UnityEngine;
 
public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5.0f;
    public float sprintSpeed = 10.0f;
    public float crouchSpeed = 2.5f;
    private CharacterController controller;
 
    void Start()
    {
        controller = GetComponent<CharacterController>();
    }
 
    void Update()
    {
        float x = Input.GetAxis(„Horizontal“);
        float z = Input.GetAxis(„Vertical“);
 
        Vector3 move = transform.right * x + transform.forward * z;
 
        // Sprint
        if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift))
        {
            controller.Move(move * sprintSpeed * Time.deltaTime);
        }
        else if (Input.GetKey(KeyCode.LeftControl)) // Crouch
        {
            controller.Move(move * crouchSpeed * Time.deltaTime);
        }
        else // Walking
        {
            controller.Move(move * speed * Time.deltaTime);
        }
    }
}
 
Sprint a Crouch

V předchozím kódu jsou sprint a dřep implementovány jako podmínky uvnitř metody Update, které ověřují, zda je stisknuta klávesa pro sprint (LeftShift) nebo dřep (LeftControl).

 • Sprint: Když hráč drží klávesu LeftShift, pohybujete se s rychlostí sprintSpeed.
 • Crouch: Když hráč drží klávesu LeftControl, pohybujete se s rychlostí crouchSpeed.

Tento přístup umožňuje snadno přepínat mezi během, sprintem a dřepem, zatímco standardní chůze je výchozí režim pohybu. 

Tato logika může být dále rozšířena o další funkce, jako je skákání nebo plížení, podle potřeb vaší hry.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #1

Rozhlížení

Pro FPS hry je esenciální mít dobře fungující systém pro ovládání pohledu kamery pomocí myši. 

Tato část se zaměřuje na vytvoření intuitivního a hladkého rozhlížení, které umožní hráči rychle se orientovat v herním prostředí.

Ovládání kamery

Implementace ovládání kamery v Unity se nejčastěji provádí pomocí skriptu, který bude reagovat na pohyby myši a přenášet je na pohyb kamery spojené s postavou hráče.

Zde je krok za krokem, jak na to:

 1. Vytvoření skriptu pro ovládání kamery:

  • Vytvořte nový C# skript s názvem MouseLook a přidejte ho k objektu kamery, která je obvykle potomkem objektu hráče.
 2. Přidání kódu pro ovládání kamery:

  • Otevřete skript MouseLook a napište následující kód, který umožní ovládání pohledu pomocí myši:

using UnityEngine;

public class MouseLook : MonoBehaviour
{
public float mouseSensitivity = 100f;
public Transform playerBody; // Reference na transform objektu hráče

private float xRotation = 0f;

void Start()
{
Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked; // Uzamkne kurzor ve středu obrazovky
}

void Update()
{
float mouseX = Input.GetAxis(„Mouse X“) * mouseSensitivity * Time.deltaTime;
float mouseY = Input.GetAxis(„Mouse Y“) * mouseSensitivity * Time.deltaTime;

xRotation -= mouseY;
xRotation = Mathf.Clamp(xRotation, -90f, 90f); // Omezení rotace nahoru a dolů

transform.localRotation = Quaternion.Euler(xRotation, 0f, 0f);
playerBody.Rotate(Vector3.up * mouseX);
}
}

Vysvětlení kódu
 • Mouse Sensitivity: Tato proměnná určuje, jak rychle se bude kamera otáčet v reakci na pohyb myši. Vyšší hodnoty znamenají rychlejší pohyb.
 • playerBody: Tato proměnná by měla odkazovat na transform komponentu objektu hráče. To umožňuje, aby se kamera otáčela doleva a doprava, zatímco rotace nahoru a dolů se provádí pouze na kameře, což zabraňuje „převrácení“ kamery.
 • Cursor Lock: Uzamknutí kurzoru znamená, že kurzor myši zůstane neviditelný a zamčený ve středu obrazovky, což je typické pro většinu FPS her.

Tento skript zajistí, že jakýkoli pohyb myši bude mít přímý vliv na rotaci kamery a postavy hráče. 

Plynulost a rychlost pohybu lze snadno upravit změnou hodnoty mouseSensitivity

Výsledkem je intuitivní a plynulé rozhlížení, které je základem pro dobrý hratelnostní zážitek ve FPS hrách.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #2

Skoky

Přidání skoků a realistické gravitace do hry FPS v Unity je klíčové pro vytvoření dynamického a interaktivního herního prostředí. 

V této sekci se podíváme na to, jak můžete implementovat tyto funkce pro postavu hráče.

Implementace skoků a gravitace

Pro implementaci skoků a gravitace použijeme komponentu CharacterController, která je oblíbená pro manipulaci s postavami díky své integraci s Unity fyzikálním enginem a snadné manipulaci.

 1. Přidání komponenty CharacterController:

  • Přidání komponenty CharacterController k objektu hráče ve vašem projektu Unity.
 2. Vytvoření skriptu pro pohyb a skoky:

  • Vytvořte nebo upravte existující skript PlayerMovement, který bude nyní zahrnovat logiku pro skoky a gravitaci.
 3. Modifikace skriptu pro implementaci skoků a gravitace:

  • Otevřete skript PlayerMovement a přidejte následující kód:

using UnityEngine;

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
public CharacterController controller;

public float speed = 12f;
public float gravity = -9.81f; // Gravitace, působící na hráče
public float jumpHeight = 3f; // Výška skoku

private Vector3 velocity;
private bool isGrounded;

void Update()
{
isGrounded = controller.isGrounded;
if (isGrounded && velocity.y < 0)
{
velocity.y = -2f; // Malá síla dolů, aby hráč zůstal na zemi
}

float x = Input.GetAxis(„Horizontal“);
float z = Input.GetAxis(„Vertical“);

Vector3 move = transform.right * x + transform.forward * z;

controller.Move(move * speed * Time.deltaTime);

if (Input.GetButtonDown(„Jump“) && isGrounded)
{
velocity.y = Mathf.Sqrt(jumpHeight * -2f * gravity);
}

velocity.y += gravity * Time.deltaTime; // Aplikace gravitace na hráče

controller.Move(velocity * Time.deltaTime); // Aplikace pohybu dolů nebo nahoru (skoky)
}
}

Vysvětlení kódu
 • isGrounded: Tato proměnná zjišťuje, zda je hráč ve styku se zemí. CharacterController má vlastnost isGrounded, která se automaticky aktualizuje.
 • Gravitace a Skoky: Gravitace je aplikována neustále, pokud hráč není na zemi, což způsobuje, že pokud je ve vzduchu, postupně zrychluje jeho pád zpět na zem.
 • Jump Calculation: Výpočet pro sílu skoku vychází z fyzikální rovnice pro dosažení určité výšky při dané gravitaci (velocity.y = Mathf.Sqrt(jumpHeight * -2f * gravity)).

Použitím této metody můžete zajistit, že skoky budou působit přirozeně a postava bude reagovat na gravitaci konzistentně během skoku i pádu.

Tento přístup poskytuje dobrý základ pro další rozšíření, jako jsou například pokročilé pohybové schopnosti (dash, double jump atd.).

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #3

Ruce a zbraně

Při vytváření FPS her je důležité zaměřit se na detaily rukou a zbraní hráče, protože ty jsou většinu času viditelné v přímém zorném poli.

V této sekci se podíváme, jak modelovat a animovat ruce a zbraně, implementovat střelbu a detekci zásahů, a jak navrhnout animace přebíjení.

Modelování a animace rukou a zbraní
 1. Modelování rukou a zbraní:

  • Začněte s modelováním v 3D grafickém software, jako je Blender. Modelujte ruce a zbraně jako samostatné objekty, aby bylo možné je snadno animovat a vyměňovat ve hře.
  • Po dokončení modelování importujte modely do Unity a přiřaďte je k objektu hráče.
 2. Animace:

  • Pro animace můžete použít animační nástroje v Unity nebo externí software, jako je Blender.
  • Vytvořte základní animační stavy jako jsou: idle (klid), střelba, přebíjení, a zamíření.
  • Použijte Unity Animator pro správu přechodů mezi animačními stavy na základě událostí ve hře (např. když hráč stiskne tlačítko pro střelbu).
Střelba a detekce zásahů
 1. Implementace střelby:
  • Vytvořte skript ve Unity, který bude ovládat střelbu zbraně. Tento skript by měl zahrnovat spuštění zvuku střelby a vizuální efekty (např. výstřelové plameny).
  • Použijte raycasting pro simulaci střelby. Raycasting vysílá imaginární „paprsek“ z hlavně zbraně ve směru, kam zbraň míří, a detekuje, co paprsek zasáhne.

void Shoot()
{
RaycastHit hit;
if (Physics.Raycast(firePoint.position, firePoint.forward, out hit, range))
{
Debug.Log(hit.transform.name); // Loguje objekt, který byl zasažen
// Zde můžete přidat poškození, pokud hit objekt má zdraví
}
}

 1. Detekce zásahů:
  • Zaznamenejte, kdy paprsek narazí na objekt, který může být zasažen (např. nepřátelé).
  • Aplikujte poškození nebo jiné efekty na základě typu a vlastností objektu zasaženého paprskem.
Přebíjení a animace
 1. Animace přebíjení:

  • Vytvořte animaci přebíjení zbraně v 3D animačním software nebo přímo v Unity.
  • Integrujte animaci do hry tak, aby se spustila, když je zásobník prázdný nebo když hráč stiskne klávesu pro přebíjení.
 2. Skript pro přebíjení:

  • Napište skript, který bude ovládat logiku přebíjení, včetně časovače přebíjení a obnovení počtu nábojů ve zbrani.

IEnumerator Reload()
{
isReloading = true;
Debug.Log(„Reloading…“);

animator.SetTrigger(„Reload“);

yield return new WaitForSeconds(reloadTime); // Čeká na dokončení animace přebíjení

currentAmmo = maxAmmo;
isReloading = false;
}

Tímto způsobem můžete vytvořit poutavý a realistický systém střelby a manipulace se zbraněmi ve vaší FPS hře.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #6

Vylepšení kódu (Refactoring)

Refactoring kódu je důležitý proces, který zlepšuje čitelnost a údržbu kódu, aniž by došlo ke změně jeho funkčnosti. 

V kontextu vývoje her v Unity je refactoring nezbytný pro optimalizaci výkonu a zjednodušení práce v týmu. Níže uvedené kroky a techniky pomohou udržet váš kód čistý a efektivní.

1. Rozdělení Skriptů

Rozdělení velkých skriptů do menších, logicky oddělených jednotek umožňuje snadnější správu a údržbu kódu.

Každý skript by měl mít jasně definovanou odpovědnost. 

Například, místo jednoho velkého skriptu pro ovládání hráče rozdělte funkcionality na:

 • PlayerMovement pro pohyb hráče.
 • PlayerHealth pro správu zdraví hráče.
 • PlayerCombat pro střelbu a bojové interakce.
2. Použití Design Patterns

Využití návrhových vzorů může pomoci řešit běžné problémy v kódu strukturovaným způsobem. Několik užitečných vzorů pro hry zahrnuje:

 • Singleton pro komponenty, jako jsou Game Manager nebo Audio Manager, kde je vhodné mít pouze jednu instanci.
 • Observer pro reakci na události ve hře, jako je změna zdraví nebo smrt hráče.
 • State pro správu různých stavů postav nebo AI.
3. Komentování a Dokumentace

Komentování klíčových částí kódu a udržování aktuální dokumentace jsou zásadní pro efektivní spolupráci a údržbu projektu. 

Zahrnujte:

 • Komentáře vysvětlující účel složitějších bloků kódu.
 • Dokumentaci API pro vlastní skripty a systémy.
4. Optimalizace a Profiling

Pravidelné používání nástroje Unity Profiler pomáhá identifikovat místa, kde dochází k poklesu výkonu. Optimalizujte svůj kód tím, že:

 • Snížíte počet vykreslovacích volání: Kde je to možné, seskupte podobné grafické elementy, aby se snížilo zatížení grafického procesoru.
 • Použijete pooling objektů: Pro často vytvářené a ničené objekty, jako jsou projektily nebo částice, využijte pooling objektů, což je efektivnější než neustálé vytváření a ničení.
5. Refaktoring starého kódu

Iterativně refaktorujte starší kód tím, že:

 • Nahradíte magická čísla: Nahraďte tvrdě zakódovaná čísla pojmenovanými konstantami nebo serializovanými poli, které lze upravit v Unity editoru.
 • Vylepšíte názvy metod: Zajistěte, aby názvy metod jasně popisovaly jejich funkci.
 • Snížíte složitost: Rozdělte složité metody na jednodušší a lépe zvládnutelné kusy.
6. Code Reviews

Pravidelné code reviews s kolegy mohou odhalit potenciální problémy a podpořit lepší programátorské praktiky.

Používejte pull requesty pro projekty založené na týmové práci, aby se zjednodušila diskuse a vylepšení kódu před jeho začleněním.

Systematickým uplatňováním těchto postupů refaktoringu můžete udržet čistou, efektivní a škálovatelnou základnu kódu pro vaši hru v Unity, což povede k robustnějšímu a lépe udržovatelnému projektu, jak roste a vyvíjí se.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #9

Granáty a speciální efekty

Použití granátů a vizuálních efektů, jako jsou výbuchy, přidává do hry na dynamice a realismu. 

V Unity můžete využít různé techniky pro implementaci těchto prvků. 

Zde je návod, jak umožnit hráči házet granáty a jak využít Unity Particle System pro vytváření efektů výbuchů.

Implementace granátů
 1. Vytvoření modelu granátu:

Začněte s vytvořením nebo importováním 3D modelu granátu do vašeho Unity projektu.

   2. Skript pro házení granátů:

   • Vytvořte skript, který umožní hráči „házet“ granát tlačením tlačítka. Tento skript bude zahrnovat vytváření instance granátu a aplikaci síly pro jeho vrhání.

using UnityEngine;

public class GrenadeThrower : MonoBehaviour
{
public float throwForce = 40f;
public GameObject grenadePrefab;

void Update()
{
if (Input.GetButtonDown(„Fire2“)) // Fire2 je obvykle pravé tlačítko myši
{
ThrowGrenade();
}
}

void ThrowGrenade()
{
GameObject grenade = Instantiate(grenadePrefab, transform.position, transform.rotation);
Rigidbody rb = grenade.GetComponent<Rigidbody>();
rb.AddForce(transform.forward * throwForce, ForceMode.VelocityChange);
}
}

 1. Detekce dopadu a aktivace výbuchu:
  • Přidejte skript na granát pro detekování kolize s povrchem a aktivaci výbuchu.

using UnityEngine;

public class Grenade : MonoBehaviour
{
public GameObject explosionEffect;

void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
Explode();
}

void Explode()
{
Instantiate(explosionEffect, transform.position, transform.rotation);
Destroy(gameObject); // Zničí granát po explodování
}
}

Unity Particle system pro vizuální efekty výbuchů
 1. Vytvoření systému částic:

  • V Unity editoru vytvořte nový Particle System pomocí pravého kliknutí v hierarchii a výběrem Effects -> Particle System.
  • Nastavte vlastnosti Particle System pro simulaci výbuchu. Můžete upravit velikost, barvu, dobu trvání a mnoho dalších vlastností, aby výbuch vypadal realisticky.
 2. Integrace systému částic s granáty:

  • Přidejte výše vytvořený Particle System jako prefab a použijte ho v skriptu Grenade pro zobrazení výbuchu při kolizi.

public class Grenade : MonoBehaviour
{
public GameObject explosionEffect;

void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
Explode();
}

void Explode()
{
Instantiate(explosionEffect, transform.position, transform.rotation);
Destroy(gameObject); // Zničí granát po explodování
}
}

Tato implementace zahrnuje základy pro práci s granáty a vizuálními efekty v Unity.

Můžete experimentovat s nastavením Particle System a fyzikálními vlastnostmi granátů pro dosažení požadovaného chování a vzhledu výbuchů ve vaší hře.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #14

Nepřátelé a AI

Vytváření umělé inteligence (AI) pro nepřátele ve hrách může zásadně zvýšit jejich interaktivitu a zábavnost.

V Unity je pro toto účely k dispozici několik nástrojů a technik, které vám umožní efektivně implementovat pohyb NPC (Non-Player Characters) a jejich chování.

Pohyb NPC

Pro vytvoření základního AI pro pohyb nepřátel můžete využít jednoduché skripty, které definují, jak se NPC pohybují a reagují na hráče.

 1. Skript pro pohyb NPC:
  • Vytvořte C# skript, který umožní nepřátelům sledovat hráče nebo se pohybovat mezi různými body na mapě. Tento skript může využívat AI navigace pomocí NavMesh nebo jednoduché algoritmy sledování.

using UnityEngine;
using UnityEngine.AI;

public class EnemyMovement : MonoBehaviour
{
public Transform target; // Cíl, za kterým má nepřítel následovat
private NavMeshAgent agent;

void Start()
{
agent = GetComponent<NavMeshAgent>();
}

void Update()
{
agent.SetDestination(target.position); // Nastaví destinaci agenta na pozici cíle
}
}

Generování NavMesh

NavMesh je nástroj v Unity, který umožňuje vytvoření navigační sítě, po které mohou AI postavy chodit. Toto je zásadní pro vytvoření inteligentního pohybu NPC, který umožňuje vyhýbání se překážkám a hledání cest.

 1. Vytvoření NavMesh:

  • Otevřete okno Navigation ve Unity (Window -> AI -> Navigation).
  • V panelu Navigation vyberte záložku „Bake“. Zde můžete nastavit parametry jako „Agent Radius“, „Agent Height“ a „Max Slope“, které definují, jakým způsobem se NPC budou pohybovat po scéně.
 2. Nastavení prostředí pro NavMesh:

  • V hierarchii scény vyberte objekty, které mají sloužit jako překážky nebo cesty pro NPC.
  • V Inspectoru u těchto objektů zaškrtněte „Navigation Static“.
  • Vyberte, jaký typ navigace mají tyto objekty reprezentovat (Walkable, Not Walkable, Jump).
 3. Pečení NavMesh:

  • Po nastavení všech objektů a parametrů klikněte na „Bake“ v panelu Navigation. Unity nyní vytvoří navigační síť, kterou mohou vaše AI postavy využívat pro pohyb.

Tip: Pro testování AI můžete vytvořit jednoduché scénáře, kde NPC sledují hráče nebo se pohybují mezi pevně stanovenými body. Experimentujte s různými nastaveními NavMesh, aby vaše AI bylo co nejefektivnější a přirozené.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #20

Mobilní adaptace

Přizpůsobení FPS her pro mobilní zařízení zahrnuje implementaci ovládacích prvků, které jsou vhodné pro dotykové obrazovky, jako je joystick. 

Joystick umožňuje hráčům pohodlné ovládání pohybu postavy přímo na jejich mobilních zařízeních. V Unity lze implementovat joystick poměrně snadno s využitím několika dostupných nástrojů a assetů.

Implementace joysticku pro mobilní zařízení
 1. Výběr Joystick Assetu:

  • Unity Asset Store nabízí řadu předpřipravených joysticků, které lze snadno integrovat do vaší hry. Jeden z populárních je „Joystick Pack“, který nabízí různé styly a konfigurace joysticků.
  • Stáhněte a importujte vybraný Joystick Pack do vašeho Unity projektu.
 2. Přidání Joysticku do Scény:

  • Po importu assetu přetáhněte předpřipravený prefab joysticku z Asset folderu do vaší herní scény.
  • Umístěte joystick do UI canvasu, pokud již v scéně není, vytvořte nový UI canvas (pravé tlačítko myši v hierarchii -> UI -> Canvas).
 3. Konfigurace Joysticku:

  • V Inspector panelu můžete upravit vlastnosti joysticku, jako je velikost, poloha a citlivost pohybu.
  • Nastavte joystick tak, aby ovládal pohyb hráče. To obvykle zahrnuje nastavení skriptů pro zpracování vstupů z joysticku a jejich převod na pohybové příkazy.

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
public VirtualJoystick joystick; // Odkaz na joystick

void Update()
{
Vector3 movement = new Vector3(joystick.Horizontal(), 0, joystick.Vertical());
transform.Translate(movement * speed * Time.deltaTime);
}
}

 1. Testování na Mobilním Zařízení:
  • Pro testování v Unity editoru můžete použít funkci simulate touch input v Game view.
  • Pro skutečné testování, sestavte a spusťte aplikaci na mobilním zařízení (File -> Build Settings -> vyberte platformu -> Build and Run).
Optimalizace pro mobilní zařízení
 1. Optimalizace Výkonu:

  • Ujistěte se, že vaše hra běží hladce na cílových mobilních zařízeních tím, že optimalizujete grafiku, snižujete rozlišení textur a používáte LOD (Level of Detail) pro modely.
  • Monitorujte výkon pomocí Unity Profiler a případně upravte nastavení, aby bylo dosaženo co nejlepšího výkonu.
 2. Uživatelské Rozhraní:

  • Přizpůsobte uživatelské rozhraní pro dotykové obrazovky, zvětšete tlačítka a interaktivní prvky, aby byly snadno dosažitelné a použitelné na menších obrazovkách.

Implementací joysticku a dalších mobilních ovládacích prvků zpřístupníte vaši FPS hru širšímu publiku hráčů na mobilních zařízeních. 

Při správném nastavení a testování můžete vytvořit plynulý a reaktivní herní zážitek i na dotykových zařízeních.

JAK VYTVOŘIT FPS HRU #21

Vytvoř svoji FPS hru s Keri Core Academy

Chcete se ponořit do světa vývoje her a vytvořit vlastní FPS (First Person Shooter) hru? 

S kurzem Unity od Keri Core Academy získáte všechny potřebné znalosti a dovednosti, abyste svůj sen proměnili ve skutečnost. 

Náš komplexní kurz vás krok za krokem provede celým procesem vývoje hry v Unity, od úvodní instalace softwaru až po pokročilé techniky potřebné pro vytvoření poutavé a technicky vyspělé FPS hry.

Proč zvolit náš (online) Unity kurz?

 • Kompletní výuka: Náš kurz pokrývá vše od základních principů Unity, přes skriptování v jazyce C#, modelování a animaci, až po implementaci AI a mobilní adaptaci.
 • Zkušení instruktoři: Kurz vede tým zkušených vývojářů a lektorů, kteří mají bohaté praktické zkušenosti s vývojem her.
 • Interaktivní učení: Kurz je navržen tak, aby byl co nejinteraktivnější, s množstvím praktických cvičení, projektů a feedbacku.
 • Flexibilní studium: Můžete se učit ve svém vlastním tempu a podle svého časového rozvrhu, což je ideální pro každého, kdo kombinuje studium s prací nebo jinými aktivitami.

Co se naučíte? JAK VYTVOŘIT FPS HRU?

 • Základy Unity: Naučíte se, jak navigovat v prostředí Unity, jak správně nastavit projekt a jak importovat a používat assety.
 • Programování v C#: Získáte základy programování v C#, které jsou nezbytné pro vývoj dynamických a interaktivních her.
 • Vytváření herních mechanismů: Dozvíte se, jak implementovat klíčové herní mechaniky jako jsou pohyb hráče, střelba, AI nepřátel a další.
 • Optimalizace a výkon: Naučíte se, jak optimalizovat hru pro různé platformy, včetně mobilních zařízení, aby vaše hra běžela hladce a efektivně.

Tvoje jedinečná příležitost jak vytvořit FPS hru!

Navštivte náš nově spuštěný web, kde pravidelně přidáváme články o hrách, stejně jako tento.

Snažíme se neustále aktualizovat naše kurzy, aby byly co nejaktuálnější, a k tomu přidáváme nové bonusy.

Například dalším bonusem v našem Unity kurzu bude průvodce, jak vydat hru na platformě STEAM.

Na našem webu najdete také nové sekce „Kontakt“ a „O nás“, kde se můžete dozvědět více informací o nás nebo nám přímo napsat.

Vzhledem k tomu, že naše nabídka se postupně rozšiřuje, dojde i k postupnému zdražení kurzů a coachingu.

Přidáváme stále nové bonusy, které zvyšují hodnotu našich služeb.

Původní cena našeho Unity kurzu byla 4999 Kč, ale kvůli rozšiřování a zlepšování kurzu jsme cenu zvýšili na 5999 Kč.

Kurz má hodnotu 25000 Kč, ale pro naše věrné zákazníky ho nabízíme za zvýhodněnou cenu.

Navíc, pokud se rozhodnete nyní, získáte všechna budoucí rozšíření zdarma!

Nemusíte se rozhodovat hned. Pro všechny naše kurzy a coaching nabízíme 100% garanci vrácení peněz bez námitek.

Po zakoupení máte 14 dní na to, abyste se ujistili, že kurz splňuje vaše očekávání.

Pokud nebudete spokojeni, stačí nám napsat a my vám vrátíme celou částku.

Pokud si nejste jisti, nechte nám svůj email a začněte sledovat naše sociální sítě, abyste nezmeškali žádné novinky a akce!

Navíc nabízíme možnost zakoupit Unity kurz ve výhodném balíčku s kurzem Blender, což je skvělá příležitost pro každého, kdo chce získat komplexní vzdělání v oblasti tvorby her.

Přidej se k nám do kurzu a zjisti JAK VYTVOŘIT FPS HRU

14 denní garance