KeriCoreAcademy

Dragon Age The Veilguard 2024 | Tohle jsme opravdu nečekali!

Dragon Age The Veilguard 2024 | Tohle jsme opravdu nečekali!

OBSAH

Dragon Age The Veilguard

První dojmy z traileru Dragon Age

 • Trailer Dragon Age The Veilguard představený na Xbox Games Showcase vzbudil smíšené reakce. Ukázal postavy a prostředí, které se výrazně liší od předchozích dílů série, což vyvolalo u fanoušků jak nadšení, tak skepsi.
 • Mnozí fanoušci byli překvapeni novým vizuálním stylem a temným tónem, který trailer nastínil. Představení nové hratelné postavy Rook a návrat oblíbených společníků jako Varric a Hardingová vzbudily zájem.
 • Zároveň došlo k určitému zklamání, jelikož někteří fanoušci očekávali návrat k tradičnímu stylu série, a odklon ke komiksovějšímu vizuálu a akčnější mechanice vyvolal debaty.

Porovnání s předchozími trailery a uniklými záběry

 • Předchozí uniklé záběry z Dragon Age: Dreadwolf ukazovaly hru v rané fázi vývoje, která byla méně vyhlazená a výrazně odlišná od toho, co bylo ukázáno na Xbox Games Showcase.
 • Trailer ukázal výrazně vylepšenou grafiku, lepší animace a více propracované modely postav. Záběry také lépe zdůraznily temnější a zralejší tón hry.
 • Porovnání ukázalo, že vývojáři provedli značné úpravy a vylepšení od raných fází až po finální prezentaci, což svědčí o vývoji a ladění hry.

Detaily gameplay ukázek

 • Gameplay ukázky začínají ve městě Minrathous, které působí temně a depresivně. Architektura a osvětlení zdůrazňují tíživou atmosféru, která je podtržena přítomností démonů a náznakem totalitního režimu.
 • Grafické zpracování vyniká detaily prostředí a realistickým nasvícením, které dodává hloubku a realističnost scénám. Frostbite engine ukazuje své schopnosti v moderním vykreslování městské krajiny a herních postav.

Temná atmosféra, totalita, přítomnost démonů a dialogové volby

 • Atmosféra ve městě je tíživá, plná strachu a represí, což je umocněno přítomností démonů z Úniku. Tento kontrast mezi fantastickými elementy a realitou totalitního režimu vytváří jedinečný herní zážitek.
 • Gameplay ukázky také zdůrazňují důležitost dialogových voleb, které mohou ovlivnit vztahy s ostatními postavami a směr příběhu. Dialogy mají vliv na to, jak vás vidí vaši společníci, což přidává další vrstvu strategického rozhodování.

Účast společníků – Varric, Hardingová, Neve Gallus:

 • Známý trpaslík Varric Tethras, průzkumnice Hardingová a nová postava Neve Gallus hrají v gameplay ukázkách klíčovou roli. Jejich interakce s hlavním hrdinou Rookem a mezi sebou zdůrazňuje důležitost týmové dynamiky a vztahů.
 • Varric Tethras: Populární společník z předchozích dílů, který přináší do hry známé charisma a znalosti o světě Thedasu.
 • Hardingová: Průzkumnice, která se vrací z Inquisition, poskytuje informace o prostředí a taktické rady.
 • Neve Gallus: Nová postava, soukromá vyšetřovatelka, přináší nové schopnosti a perspektivy do týmu. Její detektivní přístup přidává další vrstvu k příběhu a řešení hádanek.

Gameplay mechaniky

Dragon Age The Veilguard se odklání od čistě taktických soubojů předchozích dílů a přináší akčnější a plynulejší bojový systém.

Hráči se mohou těšit na rychlejší pohyby, plynulé přechody mezi útoky a více možností pro kombinování schopností.

Klíčové prvky

 • Rychlé útoky a úskoky: Hráči mohou rychle reagovat na protivníky pomocí kombinace rychlých úderů a úskoků, čímž se boje stávají dynamičtějšími.
 • Kombinace schopností: Možnost kombinovat různé schopnosti a útoky umožňuje vytváření vlastních bojových stylů a strategií.

Návrat taktické obrazovky a možnost pozastavení boje

 • Přestože je soubojový systém více orientován na akci, vývojáři zachovali možnost taktické obrazovky, kde si hráči mohou pozastavit boj a strategicky plánovat své útoky.
 • Taktická obrazovka:
  • Pozastavení boje: Hráči mohou kdykoliv během boje pozastavit akci, prohlédnout si bojiště a naplánovat své další kroky.
  • Výběr schopností: Taktická obrazovka umožňuje výběr a kombinaci schopností, což dodává soubojům hloubku a strategii podobnou Dragon Age: Prameny.

Dialogové volby a vztahy

 • Dialogové volby hrají klíčovou roli v The Veilguard a mají přímý vliv na vztahy s ostatními postavami. Každá volba může ovlivnit, jak vás vidí vaši společníci a jaké možnosti budou v příběhu dostupné.
 • Interakce a důsledky:
  • Morální rozhodnutí: Hráči budou čelit morálním rozhodnutím, která ovlivní nejen hlavní příběh, ale i osudy jednotlivých postav.
  • Reakce společníků: Společníci reagují na vaše rozhodnutí a mohou buď podporovat, nebo se od vás odklonit, což ovlivní jejich chování v boji a příběhu.

Tvorba postavy

Hlavní postava Rook může být přizpůsobena podle hráčových preferencí, včetně výběru mezi rasami: člověk, elf, trpaslík nebo Qunari. 

Tato volba ovlivní nejen vzhled postavy, ale i její schopnosti a interakce se světem.

Rasové schopnosti:

 • Člověk: Univerzální bonusy a větší diplomatické možnosti.
 • Elf: Lepší dovednosti v oblasti magie a lukostřelby.
 • Trpaslík: Větší odolnost a lepší schopnosti v boji na blízko.
 • Qunari: Silné bojové schopnosti a unikátní dovednosti spojené s jejich kulturou.

Přizpůsobení postavy na základě rozhodnutí v Dragon Age: Inquisition

 • Hráči mohou přizpůsobit své herní zážitky na základě rozhodnutí, která učinili v Dragon Age: Inquisition. Tento prvek připomíná systém importu uložených pozic z předchozích her BioWare.
 • Klíčová rozhodnutí:
  • Historie Inkvizitora: Hráči budou moci upravit některé klíčové události z Inquisition, které budou mít dopad na začátek a průběh Dragon Age The Veilguard.
  • Interakce s postavami: Některé postavy z Inquisition mohou mít specifické reakce na základě toho, jaké rozhodnutí hráč učinil v minulosti, což ovlivní jejich chování a vztahy s hráčem v Dragon Age The Veilguard.
datv x
datv x

Postavy a společníci

 • Varric Tethras:

  • Role: Známý trpasličí spisovatel, lučištník a dobrodruh, který se objevil v Dragon Age 2 a Dragon Age: Inquisition.
  • Schopnosti: Varric je zkušený lučištník s přístupem k různým střeleckým technikám a bojovým schopnostem. Jeho charismatická osobnost a vtipné poznámky přinášejí odlehčení i během temných okamžiků hry.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Varric slouží jako společník hráče a zdroj informací o historii a politice Thedasu. Ačkoli není přítomen po celou dobu hry, jeho role je klíčová v raných fázích a během specifických misí.
 • Průzkumnice Hardingová:

  • Role: Elská průzkumnice a agentka, která pracovala pro Inkvizici v Dragon Age: Inquisition.
  • Schopnosti: Hardingová je obratná v průzkumu a stopování, využívá schopnosti k odhalování nepřátel a analyzování prostředí. Její schopnosti zahrnují tiché pohyby, pasti a znalosti přírody.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Hardingová pomáhá hráči navigovat neznámými oblastmi a poskytuje informace o nepřátelských hrozbách. Její dovednosti v průzkumu a taktickém plánování jsou neocenitelné při přípravě na bitvy.
 • Neve Gallus:

  • Role: Nově představená postava, soukromá vyšetřovatelka se zkušenostmi v oblasti tajných operací a špionáže.
  • Schopnosti: Neve je mistrem převleků, sběru informací a skrytých operací. Umí používat špionážní techniky, aby získala informace a manipulovala nepřáteli.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Neve hraje klíčovou roli při odhalování tajemství a spiknutí v příběhu. Její schopnosti přinášejí hráčům možnosti nenápadných řešení konfliktů a hlubšího pochopení děje.

Nové postavy

 • Bellara:

  • Role: Postava schopná skákat mezi normálním světem a Únikem (Fade), známým jako Veil.
  • Schopnosti: Bellara má unikátní schopnost přecházet mezi světem Thedas a Únikem, což jí umožňuje objevovat skrytá místa a odhalovat tajemství, která nejsou běžným způsobem přístupná.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Její schopnosti umožňují hráči řešit hádanky a překonávat překážky, které vyžadují interakci s oběma dimenzemi. Bellara nabízí nové způsoby, jak prozkoumávat svět a řešit úkoly.
 • Emmrich:

  • Role: Necromancer, specializující se na magii mrtvých a přivolávání duchů.
  • Schopnosti: Emmrich ovládá schopnosti nekromancie, včetně přivolávání nemrtvých spojenců, kontrolování mrtvých těl a manipulace s dušemi. Jeho schopnosti zahrnují i léčbu prostřednictvím odčerpávání životní síly z nepřátel.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Emmrich přináší temnější přístup k magii, který je užitečný při bojích proti démonům a magickým hrozbám. Jeho přítomnost umožňuje využívat magické schopnosti v neobvyklých situacích.
 • Davrin:

  • Role: Elfský Šedý strážce, zástupce tajemného řádu bojujícího proti zplozencům.
  • Schopnosti: Davrin je zkušený bojovník se specializací na boj proti temným zplozencům. Má přístup k dovednostem a schopnostem Šedých strážců, včetně alchymistických lektvarů a specifických bojových technik.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Davrin nabízí pomoc při misích zaměřených na likvidaci zplozenců a další magické hrozby. Jeho znalosti o historii Šedých strážců a jejich metodách boje přinášejí důležité taktické výhody.
 • Taash:

  • Role: Lovkyně draků, expertka na draky a jejich slabiny.
  • Schopnosti: Taash ovládá dovednosti v boji s draky, včetně zbraní a taktik zaměřených na draky. Umí využívat jejich slabiny a vytvářet pasti, které jsou efektivní proti těmto mocným tvorům.
  • Úloha v Dragon Age The Veilguard: Její znalosti o dracích jsou klíčové pro mise zahrnující boj s těmito bytostmi. Taash nabízí hráčům cenné rady a techniky, které zvyšují šance na úspěšný lov draků.
datv x
datv

Příběh a hlavní záporák

Solas

 • Role: Solas, známý také jako Dreadwolf, je hlavním antagonistou v Dragon Age The Veilguard. Tento záhadný elf, známý z Dragon Age: Inquisition, se vrací s ambiciózními a nebezpečnými plány.
 • Plány: Solas plánuje zničit bariéru (Závoj) mezi Thedasem a dimenzí démonů (Únik – Fade), aby obnovil ztracenou slávu a nesmrtelnost své rasy, elfů. Tento rituál má umožnit jeho lidem opět získat kontrolu nad světem, ale zároveň ohrožuje celý Thedas kvůli démonům a chaosu, který to přinese.

Důsledky jeho činů

Zničení bariéry:

 • Vymknutí rituálu z rukou: Rituál Solase se vymkne z rukou, což způsobí rozpad Závoje a uvolní démony a další nebezpečné entity do Thedasu. Toto narušení má katastrofální dopady na svět, způsobující chaos a konflikty po celé zemi.
 • Hrozba pro Thedas: Zničení bariéry vyvolá dvě mocné bytosti – starověké protivníky Solase, kteří se vrací, aby využili chaosu ke svým vlastním cílům. Tyto entity představují novou hlavní hrozbu, kterou musí hráč zastavit, aby zachránil Thedas před zničením.

Hlavní mise a strategická rozhodnutí

 • Role hráče:
  • Veilguard: Hráč se ujímá role Rooka, velitele Závojové gardy (Veilguard), speciální jednotky vytvořené za účelem ochrany bariéry a boje proti démonům. Jako Rook hráč vede tým vybraných společníků s cílem zastavit Solasovy plány a obnovit Závoj.
  • Strategická rozhodnutí: Během hry hráč čelí klíčovým rozhodnutím, která ovlivňují průběh příběhu a osud Thedasu. Každé rozhodnutí má své důsledky, které mohou ovlivnit vztahy s postavami, výsledky misí a konečný osud světa.
 • Konflikt s mocnými protivníky:
  • Dva protivníci: Po narušení bariéry Solas uvolní dva ze svých nejnebezpečnějších protivníků. Hráč musí vystopovat a porazit tyto mocné entity, které mají vlastní plány a ambice, ohrožující stabilitu Thedasu.
  • Úkoly a mise: Hráč se účastní různých misí a úkolů, které zahrnují jak boj s těmito protivníky, tak i snahu obnovit pořádek ve světě a chránit nevinné obyvatele před chaosem démonů.
Dragon Age The Veilguard
Dragon Age The Veilguard

Ohlasy a očekávání

Naděje na opravení technických nedostatků:

 • Fanoušci doufají, že vývojáři z BioWare využijí čas do podzimního vydání k optimalizaci hry a odstranění technických nedostatků, které byly zjištěny v gameplay ukázkách. Očekávají, že konečná verze bude plynulejší a bez vizuálních a herních chyb.
 • Opravy a aktualizace: Očekává se, že BioWare vydá aktualizace a opravy po uvedení hry na trh, aby reagovali na zpětnou vazbu od hráčů a vylepšili celkový herní zážitek.

Splnění očekávání fanoušků

 • Hluboký příběh: Fanoušci mají vysoká očekávání ohledně příběhu a jeho propojení s předchozími díly série. Doufají, že Dragon Age The Veilguard nabídne bohatý a komplexní narativ, který bude respektovat tradice série.
 • Herní mechaniky: Očekává se, že nové herní mechaniky, jako jsou akčnější souboje a inovativní interakce s démony, obohatí hratelnost bez narušení základních principů série Dragon Age.
 • Vztahy a rozhodnutí: Fanoušci doufají, že hra poskytne hluboké vztahy mezi postavami a smysluplná rozhodnutí, která ovlivní průběh příběhu a osud Thedasu.

Datum vydání a platformy

Podzim 2024

 • Dragon Age The Veilguard je naplánováno na podzim 2024. Toto vydání je velmi očekávané, vzhledem k dlouhému a náročnému vývoji hry a četným odkladům, které předcházely finálnímu oznámení.

Platformy

 • PC: Hra bude dostupná na platformách Steam, EA Desktop a Epic Games Store, což poskytne hráčům širokou škálu možností pro výběr jejich preferovaného digitálního obchodu.
 • PlayStation 5: Verze pro PlayStation 5 využije výkon nové generace konzolí pro vylepšenou grafiku a plynulejší herní zážitek.
 • Xbox Series X|S: Hra bude také dostupná pro Xbox Series X a S, což umožní hráčům na těchto konzolích zažít The Veilguard s optimalizovaným výkonem a vizuální kvalitou.
jpg
jpg

Vytvoř svoji vlastní hru!

Keri Core Academy byla založena s vizí zpřístupnit herní vývoj všem, kdo sní o tvorbě vlastních her.

Naším cílem je poskytnout vám všechny potřebné znalosti a nástroje, abyste mohli úspěšně vstoupit do světa herního vývoje.

Recenze z prezenčního kurzu

Příběh zakladatele

Zakladatelem Keri Core Academy je Martin Čapek, nadšený herní vývojář s více než desetiletou zkušeností.

Martinova cesta k hernímu vývoji nebyla jednoduchá.

Jako student vysoké školy v době, kdy byly možnosti vzdělávání v herním vývoji omezené, se rozhodl jít za svým snem vytvořit hry navzdory překážkám.

V době, kdy nebyly dostupné moderní online kurzy ani hojné zdroje, Martin pracoval ve firmě za poloviční plat, aby získal potřebné dovednosti v programování a vývoji her.

Místo toho, aby se vydal pohodlnější cestou, věnoval se intenzivnímu učení a praktickým zkušenostem.

Jeho nadšení pro herní vývoj ho vedlo k tomu, že se neustále zlepšoval a nakonec se rozhodl své znalosti předat dál.

Založil Keri Core Academy s cílem zpřístupnit herní vývoj všem, kdo sdílejí jeho vášeň pro tvorbu her.

Kurzy, které nabízíme

 • Unity kurz ONLINE: Naučte se krok za krokem, jak vytvářet hry v herním enginu Unity. Tento kurz pokrývá základy instalace, vývoje bez programování, programovací jazyk C#, tvorbu hyper casual her a stříleček z pohledu první osoby (FPS) a nově i sekci JAK VYDAT HRU NA STEAM ODKAZ. Kurz obsahuje více než 65 lekcí a 760 minut výukového obsahu.

ODKAZ NA UNITY KURZ ONLINE

 • Blender kurz ONLINE: Kurz zaměřený na grafiku pro hry, kde se naučíte pracovat s programem Blender, modelovat, osvětlovat scény a vytvářet vlastní 3D projekty. Tento kurz je cenově dostupný a ideální pro začátečníky.

ODKAZ NA BLENDER KURZ ONLINE

 • Coaching herního vývoje ONLINE: Osobní online coaching pro ty, kdo chtějí individuální přístup a konzultace s expertem v oblasti herního vývoje.

ODKAZ NA COACHING HERNÍHO VÝVOJE ONLINE

Speciální nabídka na Unity kurz

Kurz se neustále rozšiřuje a aktualizuje zdarma!

To znamená, že jakmile si kurz zakoupíte, získáte automaticky přístup k veškerým budoucím aktualizacím a rozšířením bez dalších nákladů.

Nedávno jsme například přidali kompletní návod, jak vydat hru na Steam, a v současnosti připravujeme další rozšíření, která budou brzy dostupná.

Kurz má skutečnou hodnotu 25 000 Kč, ale pro naše věrné členy jsme jej zpočátku nabízeli za 4999 Kč a následně za 5999 Kč.

Vzhledem k neustálému rozšiřování a vylepšování obsahu kurzu plánujeme jeho cenu dále navyšovat.

Pokud si kurz zakoupíte dnes, získáte stejnou hodnotu, jakou byste dostali za několik měsíců, kdy může stát například 15 000 Kč.

Nyní máte jedinečnou příležitost začít s vývojem her za dnešní výhodnou cenu, která se postupně bude zvyšovat!

14denní Garance vrácení peněz

Navíc, pro vaši jistotu nabízíme 14denní garanci vrácení peněz.

Můžete si kurz vyzkoušet na 14 dní zdarma a pokud se vám nebude zdát, jednoduše nám do 13 dní napište na e-mail [email protected] a my vám bez otázek vrátíme všechny peníze.

Tato záruka vám umožňuje vyzkoušet si kurz bez jakéhokoli rizika.

Vyzkoušejte Keri Core Academy nyní a začněte svou cestu herního vývoje ještě dnes!

14 denní garance