KeriCoreAcademy
ChatGPT ve hrách

OBSAH

ChatGPT 4o ve hrách!

Co je ChatGPT?

ChatGPT, zkratka pro „Chat Generative Pre-trained Transformer,“ je pokročilý jazykový model vyvinutý společností OpenAI.

Tento model je navržen tak, aby generoval přirozený a kontextově správný text na základě vstupních dat.

Jeho schopnosti sahají od jednoduchého odpovídání na otázky až po vytváření komplexních příběhů a dialogů, což z něj činí ideální nástroj pro různé aplikace včetně herního průmyslu.

Definice a vývoj

ChatGPT je generativní model, což znamená, že je schopen vytvářet nové texty na základě vzorců a informací, které se naučil během tréninkové fáze.

Model je postaven na architektuře Transformer, kterou v roce 2017 představili vědci ze společnosti Google.

Transformery jsou typem neuronových sítí, které jsou zvláště efektivní pro zpracování sekvenčních dat, jako je text.

Vývoj ChatGPT začal s cílem vytvořit model, který by byl schopný generovat texty, které jsou nejen gramaticky správné, ale také smysluplné a relevantní k danému kontextu.

První verze modelu GPT (Generative Pre-trained Transformer) byly postupně vylepšovány, až vznikla verze GPT-3, která je základem pro ChatGPT.

GPT-3 je trénován na obrovském množství textových dat z internetu a obsahuje 175 miliard parametrů, což z něj činí jeden z největších a nejpokročilejších jazykových modelů dostupných dnes.

Technologický základ a tréninkové metody

Technologický základ ChatGPT spočívá v architektuře Transformer, která umožňuje modelu efektivně zpracovávat a generovat text.

Transformery používají mechanismus zvaný „attention,“ který umožňuje modelu zaměřit se na různé části vstupního textu při generování odpovědí.

Tento mechanismus je klíčový pro pochopení kontextu a významu slov v různých situacích.

Tréninkové metody ChatGPT zahrnují několik fází:
 1. Předtrénování: Model je trénován na obrovském množství textových dat z různých zdrojů na internetu. Během této fáze se model učí základní strukturu jazyka, gramatiku, fakta o světě a některé rysy konverzačního chování. Předtrénování probíhá bez dohledu, což znamená, že model se učí ze syrových textových dat bez jakýchkoli předdefinovaných anotací.

 2. Jemné doladění: Po předtrénování následuje fáze jemného doladění, kde je model dále trénován na konkrétnějších datech s cílem zlepšit jeho výkon v určitých úlohách. V případě ChatGPT se tento krok zaměřuje na zlepšení schopnosti modelu vést přirozené a relevantní konverzace.

 3. Interakce s uživateli a zpětná vazba: Aby se model stal co nejlepším v generování užitečných a přesných odpovědí, je důležité, aby se učil z interakcí s uživateli. Společnost OpenAI implementovala systémy zpětné vazby, které umožňují uživatelům hodnotit odpovědi modelu a poskytovat tak cenné informace pro další zlepšení.

Díky těmto technologickým základům a tréninkovým metodám je ChatGPT schopen poskytovat vysoce kvalitní a kontextově správné odpovědi, což z něj činí mocný nástroj pro širokou škálu aplikací, včetně herního vývoje.

Význam umělé inteligence ve hrách?

Umělá inteligence hraje v herním průmyslu zásadní roli již mnoho let.

Od počátků videoher, kde AI byla použita k ovládání jednoduchých nepřátel, až po dnešní komplexní systémy, které řídí celé herní světy.

AI umožňuje vytvářet realistické a dynamické prostředí, kde se hráči mohou ponořit do hry a zažít jedinečné a pohlcující zážitky.

V současnosti se AI používá k různým účelům v herním vývoji, včetně:
 1. Řízení NPC (nehráčských postav): AI umožňuje NPC reagovat na hráčovy akce a rozhodnutí, čímž vytváří více interaktivní a realistické herní prostředí.
 2. Procedurální generování obsahů: AI může generovat herní světy, úkoly a příběhy na základě hráčových preferencí a stylu hraní, což zvyšuje znovuhratelnost a jedinečnost každého herního zážitku.
 3. Optimalizace herních mechanismů: AI může analyzovat hráčovy chování a poskytovat návrhy na vylepšení herních mechanismů, čímž zlepšuje celkový zážitek z hraní.

Aplikace ChatGPT ve hrách

Jedním z nejvýraznějších použití ChatGPT v herním průmyslu je generování interaktivních dialogů pro herní postavy.

Tradičně jsou dialogy v hrách pevně napsané a hráči mají omezené možnosti interakce.

S využitím ChatGPT mohou hráči vést konverzace s herními postavami, které jsou mnohem přirozenější a reagují na hráčovy vstupy v reálném čase.

Výhody:

 • Přirozenější konverzace: ChatGPT dokáže generovat dialogy, které jsou plynulé a přirozené.
 • Dynamická interakce: Hráči mohou vést konverzace, které se mění na základě jejich vstupů, což zvyšuje imerzi.
 • Široká škála odpovědí: Díky velkému množství tréninkových dat může ChatGPT reagovat na širokou škálu otázek a situací.

Nevýhody:

 • Výpočetní nároky: Generování dialogů v reálném čase vyžaduje značné výpočetní zdroje.
 • Kontrola kvality: Někdy mohou generované odpovědi být nevhodné nebo neodpovídající kontextu.
 • Etické otázky: Potřeba zajistit, aby generované odpovědi byly vhodné a neobsahovaly nevhodný obsah.

Zlepšení AI nepřátel

ChatGPT může být integrován do systémů AI nepřátel ve hrách, což zlepšuje jejich chování a rozhodování.

Nepřátelé mohou analyzovat hráčovy taktiky a přizpůsobovat své strategie, což vytváří větší výzvu a realističtější herní zážitek.

Výhody:

 • Realističtější AI: Nepřátelé, kteří se učí a přizpůsobují, poskytují více autentický a náročný zážitek.
 • Dynamické strategie: AI může měnit své taktiky na základě hráčových akcí, což zvyšuje variabilitu a výzvu hry.
 • Lepší zapojení hráče: Hráči musí neustále měnit své strategie, aby uspěli, což zvyšuje jejich zapojení a zábavu.

Nevýhody:

 • Komplexita: Vývoj adaptivních AI systémů může být technicky náročný.
 • Výpočetní nároky: Adaptivní chování AI vyžaduje značné výpočetní zdroje.
 • Ladění a vyvažování: Udržení správné úrovně výzvy může být obtížné, aby hra nebyla ani příliš lehká, ani příliš těžká.

Personalizace herního zážitku

ChatGPT může analyzovat hráčovy preference a styl hraní, což umožňuje personalizaci herního zážitku. 

Tento proces zahrnuje sběr dat o hráčových akcích, rozhodnutích a preferencích, které jsou poté využity k přizpůsobení hry jednotlivému hráči.

Výhody:

 • Vyšší míra zapojení: Personalizované mise a úkoly udržují hráče motivované a zapojené.
 • Lepší hráčský zážitek: Hráči si mohou hru více užít, když je přizpůsobena jejich preferencím a stylu hraní.
 • Dlouhodobá znovuhratelnost: Personalizace může prodloužit životnost hry, protože hráči budou chtít zkoušet nové strategie a přístupy.

Nevýhody:

 • Složitost implementace: Personalizace vyžaduje sofistikované algoritmy a analýzu dat.
 • Ochrana soukromí: Sbírání a analýza hráčových dat může vyvolat otázky ohledně ochrany soukromí.
 • Výpočetní nároky: Analýza a přizpůsobení v reálném čase vyžadují značné výpočetní zdroje.

Příklady úspěšného využití ChatGPT ve hrách

AI Dungeon

AI Dungeon je jedním z nejznámějších příkladů úspěšného využití ChatGPT v herním průmyslu. 

Tato textová adventura, vyvinutá společností Latitude, využívá ChatGPT k vytváření nekonečných a dynamických příběhů na základě vstupů hráče. 

Hráči mohou psát libovolné textové příkazy, na které ChatGPT okamžitě reaguje generováním příběhu. 

Díky tomu je každý zážitek unikátní a hráči mohou prozkoumávat nekonečné možnosti v různých žánrech, od fantasy až po sci-fi.

Výhody:

 • Nekonečné možnosti: Díky generativnímu přístupu je každý příběh jedinečný a nikdy se neopakuje.
 • Interaktivita: Hráči mají plnou kontrolu nad příběhem, což zvyšuje jejich zapojení a zábavu.
 • Kreativita: AI Dungeon podporuje hráčovu kreativitu tím, že umožňuje nekonečné variace příběhů a situací.

Nevýhody:

 • Konzistence: Někdy může generovaný text postrádat konzistenci nebo smysl, což může narušit herní zážitek.
 • Výpočetní nároky: Provoz takto pokročilé AI vyžaduje značné výpočetní zdroje.
Cyberpunk 2077 (Modifikace)

Cyberpunk 2077 je populární akční RPG hra vyvinutá společností CD Projekt Red.

I když samotná hra nevyužívá ChatGPT, komunita modderů začala experimentovat s integrací tohoto modelu pro vylepšení dialogů NPC postav.

Pomocí ChatGPT mohou hráči zažít interakce s NPC, které jsou více přirozené a dynamické.

Výhody:

 • Zlepšení dialogů: NPC postavy mohou reagovat na hráče mnohem přirozeněji a méně předvídatelně.
 • Realističtější interakce: Díky dynamickým odpovědím je herní svět živější a věrohodnější.
 • Inovace od komunity: Modifikace umožňují hráčům přidávat nové funkce a zlepšovat stávající mechaniky.

Nevýhody:

 • Náročnost implementace: Integrace ChatGPT do již existujícího herního systému může být technicky náročná.
 • Potenciální chyby: Generované dialogy nemusí vždy dokonale zapadat do kontextu hry.
The Elder Scrolls V: Skyrim (Modifikace)

Móderská komunita se snažila integrovat ChatGPT do Skyrim, aby zlepšila interakci s NPC postavami a vytvořila více dynamické a realistické dialogy. 

To umožňuje hráčům mít bohatší a přizpůsobivější zážitek při prozkoumávání světa Tamriel.

Budoucnost ChatGPT ve hrách

Budoucnost ChatGPT ve hrách vypadá velmi slibně, s množstvím možných inovací a vylepšení, které mohou zásadně změnit herní průmysl. Některé z predikovaných vývojů zahrnují:

 1. Virtuální herní asistenti: ChatGPT může být integrován jako virtuální herní asistent, který hráčům poskytuje rady, tipy a triky během hraní.

 2. Vzdělávací hry: Vzdělávací hry mohou využít ChatGPT k vytvoření interaktivních učebních prostředí, kde hráči mohou komunikovat s virtuálními učiteli nebo průvodci.

 3. Herní design a vývoj: Vývojáři mohou používat ChatGPT jako nástroj pro brainstorming a generování nápadů na nové hry a herní mechaniky.

 4. Komunitní a sociální hry: ChatGPT může být použit k vytvoření interaktivních sociálních platforem uvnitř her, kde hráči mohou komunikovat a spolupracovat na různých aktivitách a úkolech.

Jak začít s integrací ChatGPT do herního vývoje

Pro začátek integrace ChatGPT do herního vývoje je důležité mít k dispozici správné nástroje a zdroje. Některé z klíčových nástrojů a platforem zahrnují:

 1. OpenAI API: OpenAI poskytuje API, které umožňuje přístup k modelům GPT-3 a ChatGPT. Tento nástroj je zásadní pro integraci pokročilých jazykových modelů do vašich herních projektů.

 2. Unity a Unreal Engine: Tyto populární herní enginy podporují integraci externích AI služeb a jsou ideální pro vývoj her s využitím ChatGPT.

 3. Nástroje pro analýzu dat: Pro personalizaci herního zážitku je důležité mít nástroje pro sběr a analýzu hráčových dat, jako je Google Analytics nebo Mixpanel.

Doporučené postupy a strategie
 1. Začněte s malými projekty: Pokud s integrací ChatGPT teprve začínáte, doporučuje se začít s menšími projekty nebo prototypy. To vám umožní experimentovat a lépe pochopit, jak AI může přidat hodnotu vašim hrám.

 2. Optimalizace výkonu: Integrace ChatGPT může být náročná na výpočetní zdroje. Ujistěte se, že optimalizujete výkon vašeho systému, abyste zajistili plynulý herní zážitek.

 3. Testování a ladění: Pravidelně testujte a laďte integraci ChatGPT, abyste zajistili, že generované obsahy jsou relevantní, smysluplné a přizpůsobené kontextu hry.

 4. Zajistěte etickou a bezpečnou AI: Při integraci ChatGPT dbejte na to, aby generované obsahy byly vhodné a bezpečné. Zvažte implementaci kontrolních mechanismů a filtrů, které zabrání šíření nevhodného nebo škodlivého obsahu.

 5. Sledujte zpětnou vazbu hráčů: Pravidelně sledujte zpětnou vazbu od hráčů a využívejte ji k dalšímu vylepšování a optimalizaci integrace ChatGPT. Hráčská zpětná vazba je cenným zdrojem informací pro zlepšení herního zážitku.

Začněte svou cestu k vytvoření vlastní hry s Keri Core Academy!

Naším posláním je zpřístupnit herní vývoj každému, kdo si chce splnit sen vytvořením vlastní hry prostřednictvím naší akademie herního vývoje.

Příběh zakladatele

Ahoj, já jsem Martin Čapek, zakladatel Keri Core Academy.

Moje cesta v herním průmyslu nebyla zrovna jednoduchá.

Začínal jsem jako samouk a i přes nedostatek podpory na vysoké škole, kde mi s herním vývojem nikdo nebyl schopen pomoci, jsem se díky své vášni pro hry a programování rychle dostal do světa vývoje her.

Mohl jsem nastoupit do jiné práce s vyšším platem, ale moje vášeň pro hraní her a sen jednou vytvořit vlastní hru byl mnohem silnější.

Před 10 lety nebyly kurzy herního vývoje tak dostupné jako dnes a nebyly dostatečně komplexní, aby pokryly všechny aspekty vývoje her, které jsem potřeboval. 

Proto jsem se rozhodl předat své know-how dál a vytvořit akademii, která nabízí ucelené a praktické vzdělání v herním vývoji.

Mým cílem je poskytnout budoucím vývojářům komplexní zdroje a vedení, které jim umožní nejen naučit se, jak vytvořit hru, ale také získat nástroje a znalosti potřebné k realizaci jejich vlastních herních projektů a snů.

Kurz Unity krok za krokem

Kurz Unity v Keri Core Academy nabízí více než 65 lekcí, které pokrývají široké spektrum témat, od základů Unity až po pokročilé programovací techniky v jazyku C#.

Tento kurz vás provede vším, co potřebujete vědět pro tvorbu her, včetně specifických oblastí, jako je AI, multiplayer a mobilní vývoj.

Co se v kurzu naučíte:

 • Základy Unity: Nastavení vývojového prostředí a orientace v editoru Unity.
 • Skriptování v C#: Od základů skriptování přes objektově orientované programování až po pokročilé techniky.
 • Práce s fyzikálním enginem: Vytváření realistických interakcí ve hře.
 • Vytváření uživatelských rozhraní: Navrhování a implementace uživatelských rozhraní, správa audio a vizuálních zdrojů.
 • Optimalizace her: Dovednosti potřebné k optimalizaci her pro různé platformy, včetně PC, konzolí a mobilních zařízení.

Kurz je navržen tak, aby vás provedl krok za krokem od základů až po pokročilé techniky, které potřebujete k vytvoření své vlastní hry.

Speciální nabídka!

S rozšiřováním našich kurzů a coachingu, psaní článků a předávání Vám zdarma hodnoty se postupně zvyšují i ceny.

Například víme, že hodnota Unity kurzu je 25 000 Kč, jsme původně pro stálé členy prodávali za 4 999 Kč, a nyní je cena 5 999 Kč.

Není na co čekat! Nabízíme vám kurz za výhodnou cenu s veškerým budoucím rozšířením zdarma!

Garance vrácení peněz bez řečí

14denní garance vrácení peněz je naše záruka, že investice do vašeho vzdělání je bezpečná.

Chceme, abyste měli možnost vyzkoušet si naše kurzy bez jakéhokoli rizika.

Pokud zjistíte, že kurz není pro vás ten pravý, stačí nám napsat na email: [email protected] a my vám vrátíme celou částku.

 To je náš závazek k vám a vaší budoucnosti!

Nemáš absolutně co zradit! tak pojď do toho!

14 denní garance